Schooldag

Schooluren

VOORMIDDAG



 8.25u – 12.00u 

(9.15u maandag)

  





MIDDAGPAUZE




12.00u – 13.35u 






NAMIDDAG




13.35u – 15.55u 

(15.00u vrijdag)


  


De opvang voor de lessen



De voorschoolse opvang wordt georganiseerd door de oudervereniging en start om 7.10u (ingang via Sint-Jorisstraat, groene poort). 

De schoolpoort gaat open om 8.10u (maandag 9.00u)  


Indien de opvang op school niet voldoende is, is er nog de buitenschoolse opvang ‘De Kadet’ Steenovenstraat 86. Tel. 059 43 38 49 
De opvang na de lessen



De naschoolse opvang wordt georganiseerd door de oudervereniging tot 18.30u (afhalen via Sint-Jorisstraat, groene poort op de kleuterspeelplaats of de turnzaal)
 
Voor de leerlingen vanaf het 2de leerjaar is er mogelijkheid om in de studie te blijven tot 17.00u.
Kinderen kunnen niet afgehaald worden tijdens de studie.


Indien de opvang op school niet voldoende is, is er nog de buitenschoolse opvang ‘De Kadet’ Steenovenstraat 86. Tel. 059 43 38 49 
Woensdagnamiddag

Er is op school geen opvang voorzien op woensdagnamiddag.
Indien u op woensdagnamiddag toch opvang nodig hebt, kunt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang ‘De Kadet’.