SINT-LODEWIJKSSCHOOL

Vrije Basisschool Oostende

SINT-LODEWIJKSSCHOOL

Katholieke School

Oostende

 

prikbord

Boodschap Bisschop Lode Aerts

Deze week richt de bisschop van Brugge zich met een videoboodschap specifiek tot jongeren en iedereeen die betrokkken is bij het onderwijs.CLB

Ondanks de opschorting van de lessen, blijft elk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) gegarandeerd bereikbaar, maar er is meer: CLBch@t, het anonieme chatonthaal van de CLB-sector, wordt versterkt. Hiermee zet het CLB in op het ondersteunen van leerlingen en ouders. 
Naast vragen die verband houden met het coronavirus, blijft CLBch@t ook vragen beantwoorden rond allerlei andere thema’s. Alle vragen over het welbevinden & de gezondheid van leerlingen zijn welkom, alsook vragen over de onderwijsloopbaan en het leren & studeren.
Leerlingen en ouders kunnen op 
clbchat.be terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 17-21u en op woensdag van 14-21u. Ook tijdens de paasvakantie (behalve op paasmaandag).

Het CLB stelde ook een sociaal-emotioneel werkboekje op voor kinderen van de lagere school om gedachten en gevoelens in deze moeilijke periode bespreekbaar te maken en het welbevinden te bevorderen.


BELANGRIJK  bericht Buitenschoolse opvang

Nieuwe regeling voor de buitenschoolse opvang voor april inclusief paasvakantie
Boodschap aan de kinderen

Hebben jullie weet van vriendjes die niet online kunnen gaan, geen computer/tablet of geen internet hebben? Wil je die dan vragen om de school op te bellen. Want de kans is heel groot dat er binnenkort nieuwe leerstof moet worden gegeven.

Telefoonnummer 059/50 22 97. Graag tijdens de schooluren bellen.
Kangoeroeklas

Ook voor de leerlingen uit de kangoeroeklas werd een blog aangemaakt.


Lodo gaat online met klasblogs

Beste lodo'ers, 

Vanaf nu verloopt alles toch net iets anders op school. Onze leerkrachten maakten een klasblog voor jullie aan. Via deze blog krijg je informatie over de te maken taken, leuke weetjes, opdrachtjes, filmpjes, enzovoort. Het is een manier om toch een beetje in contact te blijven met de school. 
Deze blogs vind je terug op de website bij de  klassen, ook bij sport komt er een pagina. (bij activiteiten)
De kleuterleidsters maakten een pagina aan met heel wat tips om de komende dagen te vullen. Die blog vind je hieronder terug.

UPDATE: alle klasblogs zijn ook via onderstaande knoppen te vinden.

Inschrijvingen

Alle inschrijvingen zijn opgeschort van 16 maart tot en met 3 april.

UPDATE: alle inschrijvingen zijn uitgesteld tot 20 april 2020.

BELANGRIJK: Coronamaatregelen

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen. We gaan met z’n allen met de nodige burgerzin hier mee moeten omgaan en proberen om alternatieven te zoeken voor de opvang. Het is de bedoeling dat het aantal kinderen dat naar de opvang komt beperkt is om verdere besmetting te vermijden.

Wie door school moet opgevangen worden, komt binnen via het secretariaat en bespreekt de opvang met de directeur of de zorgcoördinator.

Op school is er geen voor- en  naschoolse opvang. De Kadet blijft opvang voorzien. Er worden geen warme maaltijden of soep voorzien.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. (via website)

Het is belangrijk dat kinderen niet in vakantiemodus gaan. De school werkt aan een digitale manier om taken door te sturen. De website www.lodo.be houdt u op de hoogte.

Wie thuis niet in de mogelijkheid is om de website te raadplegen, brengt de school telefonisch op de hoogte. Taken kunnen dan eventueel op school afgehaald worden.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

·       Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

·       Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

·       Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Richtlijnen Corona

Wie geen symptomen heeft, mag blijven naar school komen

De basisregel blijft: zolang iemand geen symptomen heeft (zelfs al bezocht die persoon een risicogebied), dan mag die persoon naar school komen. Als iemand symptomen vertoont, dan moet hij thuis blijven en de huisarts contacteren.

Voor leerlingen betekent dat concreet (uit de nieuwsbrief van Agentschap Zorg en Gezondheid):

► Kinderen zonder ziektesymptomen kunnen gewoon terugkeren naar school en kunnen hun gewone activiteiten doen zolang ze geen symptomen hebben. 

► Kinderen die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, moeten waakzaam zijn voor symptomen. Hebben ze symptomen, dan gaan ze niet naar school of de crèche. Krijgen ze symptomen op school, dan moeten ze meteen de klas verlaten en opgehaald worden door de ouders. De ouders contacteren de huisarts voor verdere opvolging en behandeling. 

Om te weten welke gebieden "hoogrisicogebieden" zijn, kun je terecht op de website van Sciensano

Op dit moment is er geen reden tot paniek. 


► Van zodra er op school een besmetting wordt vastgesteld worden ouders ingelicht;

► We houden het besmettingsgevaar in acht zoals bij de griep;

► We vragen om ook thuis voorzorgen te nemen en zieke kinderen thuis te houden, zodat ze anderen niet besmetten.


Indien er vragen zijn kunt u zich melden bij de directeur. 

Het allerbelangrijkste is dat we het gevaar op besmetting voor leerlingen zo klein mogelijk houden.

Batterijen inzamelen


Op onze school kunnen er steeds lege batterijen ingezameld worden. Hierdoor kunnen we punten verzamelen bij bebat.
Hoe meer batterijen we inzamelen, hoe meer punten we sparen waarmee we sportieve of pedagogische artikelen kunnen verdienen. 
Daarom doen we nogmaals een warme oproep aan iedereen om zoveel mogelijk lege batterijen binnen te brengen.Welke batterijen mogen we inzamelen? Neem een kijkje op de bebat poster!