ONZE SCHOOLBROCHURE

In de schoolbrochure vindt u onze schoolvisie, het schoolreglement en de onderwijsregelgeving. Deze drie documenten vormen de basis van een goede samenwerking tussen de ouders en de school. In bijlage bij dit document vindt u de bijdrageregeling voor dit schooljaar, het organigram van de school en de kalender.  
Wet op de privacy, GDPR