SINT-LODEWIJKSSCHOOL

Vrije Basisschool Oostende

SINT-LODEWIJKSSCHOOL

Katholieke School

Oostende

 

prikbord

Beste ouder

 

Vanaf 2 juni wil de minister zoveel mogelijk kinderen terug naar school. 

De minister creëerde zo bij de ouders de hoop dat alle kleuters terug naar school zouden kunnen en dat alle lagere schoolkinderen nog vier dagen per week naar school zouden kunnen komen.

Dit maximumscenario is sterk afhankelijk van de grootte van de school, het aantal personeelsleden en de grootte van de lokalen. En de vraag of de stad nu wel of niet instaat voor de noodopvang.

Als school willen wij natuurlijk graag zoveel mogelijk kinderen ontvangen maar de veiligheid staat voorop! 

 

Eens er duidelijkheid is omtrent de richtlijnen i.v.m. de veiligheid en de veiligheidsraad is samen gekomen, houden wij u verder op de hoogte.

Wij informeren u verder via de gekende kanalen: emails en de website. 


Noodopvang van 2 t.e.m. 5 juni

Om de noodopvang verder optimaal te kunnen organiseren, vragen we jullie vriendelijk op het digitaal formulier in te vullen. En dit voor de eerste week van juni, van 2 juni t.e.m. 5 juni 2020.

Gelieve het formulier enkel in te vullen indien uw kind opvang nodig heeft. In de regel wordt er nog steeds opvang voorzien voor kinderen waarvan de beide ouders niet van thuis uit kunnen werken. Voor verdere vragen kunt u contact met de school opnemen.

Inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 27 mei om 18u.


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=20C2NX8I_UyDHH9IqATfPlt8vjJGr-VCp2z2TN6lC1lURDlDQzVGNFRKOUg4OEJJRFRSODBMS0JOWi4u

Heropstart school 18 mei

De voorbije weken hebben we allen in een vreemde wereld geleefd. Onze kinderen hebben hun school, hun leerkrachten en hun vriendjes moeten missen. We hebben geprobeerd dit gemis gedeeltelijk op te vangen door een aanbod op afstand te voorzien en pogingen ondernomen om online contact mogelijk te maken. Dit was voor ons maar ook voor jullie een hele uitdaging.

Vanaf 18 mei kan onze school veilig maar jammer genoeg maar gedeeltelijk heropstarten. Er wordt een heropstart met enkele halve lesdagen georganiseerd voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar. Het 3de, 4de, 5de leerjaar krijgen nog steeds les thuis via preteaching. Ook voor de kleuters is er nog geen heropstart.

Er is nog steeds noodopvang mits inschrijving voor kinderen waarvan beide ouders uit huis werken en een attest kunnen voorleggen. 

Lees meer hierover in bijgevoegde brief.

We missen jullie!
Onze school herstart op proef op 15 mei

We zijn verheugd een gedeeltelijke opstart van de lessen op onze school te kunnen organiseren.
Op 15 mei zal onze school starten op proef voor bepaalde groepen kinderen.
Lees meer hierover in bijgevoegde brief.

De school organiseert nog steeds geen voor -en naschoolse opvang. Daarvoor neemt u best contact op met BKO. Er is nog steeds noodopvang voor de kinderen waarvan beide ouders een attest hebben dat ze buitenshuis moeten werken.


Veilig herstarten vanaf 18 mei: we werken eraan

Beste ouder,

 

Basis- en secundaire scholen kunnen vanaf maandag 18 mei opnieuw starten. Bepaalde leerjaren krijgen dan weer lessen op school. Scholen kunnen kiezen om al te openen op vrijdag 15 mei voor een pilootfase. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april.

Op dinsdag 28 april werkten de minister van Onderwijs en de sociale partners verdere richtlijnen uit. Zo kunnen scholen nagaan hoe ze veilig en doenbaar kunnen herstarten.

 

 

Veilig opnieuw starten: onze school werkt eraan   

 

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De komende dagen onderzoeken we hoe we veilig kunnen herstarten. We gebruiken daarbij het draaiboek met maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen.  

 

We laten je zo snel mogelijk weten:

·       Of we veilig kunnen herstarten.

·       Wanneer we kunnen herstarten.

·       Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan.

·       Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen.  

·       Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken.

·       Hoe we de opvang blijven organiseren.

·       Hoe we dit schooljaar verder afronden.

·       Wat dat voor jou en je kind betekent.

 

 

Wat kan je nu als ouder doen?

 

Je kind krijgt zeker tot en met 14 mei nieuwe leerstof via ‘preteaching’. Zo kan je kind blijven leren.

 

Enkele tips:

·      Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.

·      Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.

·      Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.

·      Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.


We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.


Meer informatie?    

·       Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders

Algemene info en veelgestelde vragen: https://www.info-coronavirus.be/Ticken typcursus


Wie interesse heeft om blind te leren typen in 10 tot 15 weken, kan met de online typcursus van Ticken aan de slag. Er werd een schoollicentie aangevraagd.

Leerlingen die deze cursus wensen te volgen dienen juf Leen hiervan op de hoogte te brengen. Mail je voornaam, familienaam en geboortedatum naar leen@lodo.be en dan brengt ze dit voor je in orde. De inloggegevens worden je dan via mail bezorgd.

https://www.ticken.be/

Beste ouders

 

Zoals reeds verwacht is de verlenging van de lockdown een feit. De verlengde maatregelen gelden voorlopig tot 3 mei.

Voor de vakantie werd vooral een herhaling van de gekende leerstof aangeboden aan de leerlingen. Nu moeten we naast het verder inoefenen van gekende leerstof ook aan preteaching doen. Dat betekent dat leerlingen de essentiële leerstof in eerste instantie op afstand moeten verwerven. Daarna komt de leraar erop terug in de klas, met als doel dan sneller tot de kern te komen én te differentiëren.

Vanaf nu wordt het dus heel belangrijk om dagelijks de klasblog en uw email in het oog te houden.

Via de klasblog zal er een weekschema gedeeld worden van wat er van uw kind verwacht wordt. Dagelijks volgen ze de lessen wiskunde, taal en Frans aan de hand van instructiefilmpjes.
Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om via een link op de blog online te gaan met de klasleerkracht. Er worden hiervoor  een  2 tal momenten  per dag voorzien. Wanneer wij merken dat uw kind, niet online aanwezig is, zullen wij zeker via mail of  telefoon contact proberen op te nemen.
De correctiesleutels van de oefeningen zullen ook via de blog ter beschikking worden gesteld. 

Voor de kleuters werd de blog een beetje aangepast zodat elke kleutergroep (peuter/eerste, tweede kleuter en derde kleuter) via een eigen Padletpagina in contact kan blijven met elkaar.

De school voorziet nog steeds opvang voor gezonde leerlingen van wie de ouders een job uitoefenen in de cruciale sectoren (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...). De leerlingen van de lagere school krijgen steeds de mogelijkheid om hun dagtaken te kunnen afwerken.
Voor meer info rond de opvang zie brief Buitenschoolse KinderOpvang.


Heb je vragen of ondervind je problemen van gelijk welke aard dan kan je steeds de school telefonisch contacteren of een mail sturen naar directeur@lodo.be of zorg@lodo.be
CLB

Ondanks de opschorting van de lessen, blijft elk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) gegarandeerd bereikbaar, maar er is meer: CLBch@t, het anonieme chatonthaal van de CLB-sector, wordt versterkt. Hiermee zet het CLB in op het ondersteunen van leerlingen en ouders. 
Naast vragen die verband houden met het coronavirus, blijft CLBch@t ook vragen beantwoorden rond allerlei andere thema’s. Alle vragen over het welbevinden & de gezondheid van leerlingen zijn welkom, alsook vragen over de onderwijsloopbaan en het leren & studeren.
Leerlingen en ouders kunnen op 
clbchat.be terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 17-21u en op woensdag van 14-21u. Ook tijdens de paasvakantie (behalve op paasmaandag).

Het CLB stelde ook een sociaal-emotioneel werkboekje op voor kinderen van de lagere school om gedachten en gevoelens in deze moeilijke periode bespreekbaar te maken en het welbevinden te bevorderen.


Klasblogs