SINT-LODEWIJKSSCHOOL

Vrije Basisschool Oostende

SINT-LODEWIJKSSCHOOL

Katholieke School

Oostende

 

prikbord

Ouderbevraging
 

Via onderstaande link kun je onze ouderenquête invullen. Met deze enquête willen we een zicht krijgen op uw beeld van de school. 

 

https://forms.office.com/e/n6jSiTkDdv

Schoolfeest

Bedankt voor de talrijke aanwezigheid op ons schoolfeest!

Hieronder vind je de lijst met de winnende tombolanummers.

Voor enkele sfeerfoto's klik hier

Liet je je ook fotograferen in de PhotoBooth? Dan vind je jezelf wel tussen deze foto's.    klik hier

Langlaufen

 

 

De leerlingen en leerkrachten van de derde graad hebben een prachtige dag in de sneeuw beleefd. 

Klik hier voor meer foto's.

Proficiat

 

Op de Nieuwjaarsreceptie werden de leerkrachten die de voorbije schooljaren 25 jaar in dienst zijn in de bloemetjes gezet.

 

 

Proficiat juf Sylvie, juf Nele, juf Els, juf Kirsten en juf Saskia met jullie 25 jarig werkjubileum!

Kindergemeneenteraad

Stad Oostende hecht erg veel belang aan inspraak en participatie, daarom stellen ze vanaf dit schooljaar een Kindergemeenteraad aan. Kinderen zijn de toekomst van de stad en een Kindergemeenteraad biedt hen de kans om hun wildste ideeën over Oostende kwijt te kunnen.

Tijdens de eerste vergadering van 11 januari werd reeds heel wat gedaan:

Kennismakingsspelletjes, overlopen thema's die aan bod komen in de volgende vergaderingen, eedafleging onder begeleiding van de Burgemeester, persmoment, officiële stemming en een eerste debat, brainstorm over de kinderfuif op 26 mei, fotoshoot op de Mercator.

Als vertegenwoordiger voor onze school werd Scott Gezelle uit L5B aangesteld.

 

HELM OP FLUO TOP! DOE JE MEE?

 

Vanaf de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie willen we de kinderen stimuleren om hun fluohesje te dragen. Zo zijn de kinderen, als voetganger en fietser, extra zichtbaar in het verkeer.

Daarom starten we na de herfstvakantie met de actie ‘Helm op, fluo top!’.

Elk kind krijgt een (digitale) stickerkaart. Wie ’s morgens met zijn fluohesje naar school komt, krijgt een sticker. Wanneer de hele kaart vol is, krijg je een leuke prijs!

 

KIVA

Op vrijdag 28 oktober 2022 was er onze jaarlijkse KIVA-dag.

Dit jaar zet de school in op samenwerken, een goede klassfeer en bespreken we onder andere het onderwerp ‘Wanneer is iets een grapje?’.

Op deze dag werden er verschillende activiteiten met de klasgroep gedaan: een pro-actieve cirkel a.d.h.v. een prentenbboek, het lied zingen ‘samen supersterk’, KIVA-held masker maken met photobooth en coöperatieve spelen.

In samenwerking met de schoolraad werden er ook opnieuw KIVA-taken gemaakt voor elk leerjaar die de leerlingen samen met de ouders kunnen maken. Een eerste taakje werd meegegeven tijdens de herfstvakantie

Meer foto's op de pagina Klassen - Algemeen of op de klassenpagina zelf.

Dag van de sportclub

Lodo loopt

 

Alle leerlingen van de peutertjes tot de leerlingen van het zesde leerjaar hebben traditiegetrouw het schooljaar opnieuw sportief ingezet.

Meer foto's van deze mooie, sportieve dag vind je op de Sportpagina van deze website.

 

Droevig nieuws

 

De mama van de kindjes Rugova is overleden.

Mevrouw Rugova was 39 jaar en stierf na een korte maar moedige strijd.

Ze laat een man en vier kinderen na.

Wij leven mee met de papa, Artjon, Alda, Ardi en Ajana.

 

Als de kinderen terug op school zijn, gaan wij hen omringen met alle mogelijke warmte.

 

Ouders kunnen iets schrijven in een rouwregister op de school (aan de ingang)

Verkeersveilige schoolomgeving

 

 

 

Bedankt aan iedereen voor de inzet!

Volg ons op Facebook!

Zoeken op Facebook naar 'Sint-Lodewijksschool Oostende, LODO' of scan de QR code

Campagne Verplicht verlicht!

Ben jij veilig op de fiets? 

Goede fietsverlichting is in het verkeer absoluut van levensbelang. Daarom lanceert gouverneur Carl Decaluwé opnieuw de campagne "Verplicht verlicht". 

Goede zichtbaarheid van fietsers in het verkeer is een belangrijk aandachtspunt en een prioriteit van verkeersveiligheid in West-Vlaanderen. Zeker in de aankomende donkere maanden is het van belang dat fietsers goed verlicht zijn.

Dus remember: lichten aan, goed zichtbaar, fietsen maar!

 

Naar Lodo morgenvroeg