Kangoeroewerking

Een hoogbegaafdenbeleid op school als onderdeel van de zorg

Drie pijlers


De eerste en belangrijkste stap is de differentiatie in de eigen klas. Deze kinderen krijgen verbredings- en/of verdiepingstaken zodat de verveling bij deze kinderen tot een minimum herleid wordt. 
Daarnaast bestaat als tweede pijler de kangoeroeklas. We kiezen voor onderwerpen en opgaven die ervoor zorgen dat deze leerlingen meer ‘geprikkeld’ worden. Ze krijgen uitdagend werk én ze krijgen taken mee die ze dan zelfstandig moeten verwerken. De leerstof die ze aangeboden krijgen, komt niet in het vaarwater van de basisleerstof die ze in de eigen klas krijgen. De kangoeroeklas richt zich voornamelijk op leerstofverbreding en- verdieping, niet zo zeer op het versnellen. De kangoeroeklas kan in sommige gevallen bijdragen tot het niet-versnellen van de schoolloopbaan. 
De derde pijler bestaat uit het versnellen van de leerling. Indien binnenklasdifferentiatie en de kangoeroeklas niet volstaan,  de demotivatie toeneemt, de leerling gaat onderpresteren en/of gedrags-of emotionele problemen vertoont, wordt er een zorgtraject opgestart om al dan niet het versnellen te overwegen.

 

Werking van de kangoeroeklas

Deze klas (1 lesuur per week en per kind) is noodzakelijk om gelijke kansen te bieden binnen het reguliere onderwijssysteem. De leerlingen werken aan gevarieerde opdrachten die buiten het leerstofpakket vallen. De kangoeroeklas moet een evenwicht bieden tussen enerzijds een uitlaatklep voor de zijnskenmerken (perfectionisme, faalangst, grote gevoeligheid, ...) en anderzijds het werken aan een werkhouding en studievaardigheden. Daarnaast wordt er gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
    
Concreet wordt er projectmatig gewerkt, meer computerondersteunend, gericht op het aanbrengen van leerstrategieën. Er worden wetenschappelijke proeven gedaan, uitdagende spelen ontdekt, gefilosofeerd,  deelgenomen aan de Kangoeroewiskunde (Olympiade),…
     
De kangoeroeklas is gericht op het ontdekken van oplossingsstrategieën, op het leren samenwerken, op het creatief en open denken en werken. Ze sluit sterk aan bij de individuele ontwikkeling van het hoogbegaafde kind. Het zelfbeeld  wordt versterkt doordat die leerlingen inzien dat er nog meer zijn zoals zij. Ze krijgen aanmoedigingen en kansen tot het nemen van risico’s en tot experimenteren. Ze kunnen discussiëren en filosoferen met ontwikkelingsgelijken. Ze leren omgaan met hun eigen begaafdheden en beperkingen. Het is een omgeving waar precies wordt gewerkt aan die vaardigheden die juist voor deze leerlingen allesbehalve evident zijn ook al wordt vaak gedacht dat net deze leerlingen alles uit zichzelf kunnen en bijgevolg weinig of geen ondersteuning nodig hebben.  

Er wordt een serieus engagement verwacht van deze leerlingen. Ze moeten zich inzetten in de les, studiewerk verrichten, de les die ze gemist hebben tijdens het kangoeroe-uur inhalen, enz. Daarnaast krijgen ze ook kangoeroetaken mee naar de eigen klas, die ze verzorgd dienen af te werken.
Dit alles wordt ook geëvalueerd. In december en in juni krijgen deze leerlingen een kangoeroe-rapport waarop zowel de studievaardigheden, de werkhouding en de sociale vaardigheden besproken worden.  

 

SINT-LODEWIJKSSCHOOL
Guido Gezellestraat 19
8400 OostendeMain Logo Lodo