Schoolreglement

In de schoolbrochure vindt u onze schoolvisie, het schoolreglement van de school, het schoolreglement van de scholengemeenschap en de onderwijsregelgeving. Deze documenten vormen de basis van een goede samenwerking tussen de ouders en de school. In bijlage bij het schoolreglement vindt u o.a. de bijdrageregeling voor dit schooljaar per leerjaar en het organigram van de school.  
Wet op de privacy, GDPR

SINT-LODEWIJKSSCHOOL
Guido Gezellestraat 19
8400 OostendeMain Logo Lodo