Bestuur

Scholengemeenschap

Schoolbestuur

Het schoolbestuur (of inrichtende macht) is het officiële beleidsorgaan van de school. Het benoemt het personeel, stelt de directeur aan, keurt de jaarrekeniningen goed, is verantwoordelijk voor het financieel beheer, neemt verantwoordelijkheid bij mogelijke conflicten, ... Kortom het schoolbestuur staat, in nauwe samenspraak met de directeur, in voor het beleid van de school. Ons schoolbestuur is overkoepelend voor de vrije basisscholen van de scholengemeenschap.

Basisonderwijs Zeebries VZW

Prof Mac Leodstraat 11
8400 Oostende
ondernemingsnummer 0449.490.377

Leden van het schoolbestuur:
Rita Struys (voorzitter), Willy Vercruysse (secretaris), Wim Vermeire (bestuurslid), Chris Jodts (bestuurslid), Bart Neyrinck (bestuurslid)

LOC (Lokaal OnderhandelingsComité)

In het LOC onderhandelen bestuur en vertegenwoordigers van het personeel over personeelsaangelegenheden zoals:

  • Het arbeidsreglement
  • De algemene principes van het personeelsbeleid
  • De regeling van de arbeidstijd
  • De prestatieregeling
  • De maatregelen van inwendige orde 


De conclusies van een onderhandeling worden vermeld in een protocol. Als in het LOC een eenparig akkoord wordt gesloten, kan het bestuur achteraf geen beslissing nemen die van dat akkoord afwijkt

Leden van het LOC: Rita Struys (schoolbestuur), Hugo Ollieuz(Lokale AdviesCommissie), Ria Huys(Lokale AdviesCommissie), Astrid Mylle(leerkracht), Mia Deheegher(leerkracht), Alexandra Vercruysse (permanent adviseur)

Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel, het schoolbestuur en de lokale gemeenschap. De schoolraad geeft advies aan het schoolbestuur, de directeur en het schoolteam over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

  • Het schoolreglement
  • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
  • Welzijn en veiligheid op de school
  • Infrastructuurwerken
  • Het schoolwerkplan

Leden van de schoolraad (2021 - 2025): Alexandra Vercruysse(directeur), Liesbet Gouwy (leerkracht), Sofie Baert(leerkracht), Ann Huyghe (leerkracht), Sofie Devriendt (ouders), Stefanie Pintelon (ouders), Pascale Sibiet(ouders), Koenraad Verduyn(ouders), Annik Soete (Lokale gemeenschap), Veerle Delember (Lokale gemeenschap), Ruth Cooleman (Lokale gemeenschap)

SINT-LODEWIJKSSCHOOL
Guido Gezellestraat 19
8400 OostendeMain Logo Lodo