Bestuur

Scholengemeenschap

Sedert 1 september 2003 maken wij met onze school deel uit van de scholengemeenschap 'Zeebries'. Onze scholengemeenschap bestaat uit 6 scholen die hun krachten bundelen door samenwerking op diverse vlakken.


Vrije basisschool Sint-Lodewijksschool  
Vrije basisschool Sint-Andreas Schapenstraat  -  www.saso.be
Vrije basisschool Sint-Andreas Stene-dorp  -  www.saobasis.be
Vrije basisschool Zandvoorde  -  www.zano.be
Vrije kleuter- en lagere school Westdiep  -  www.westdiep.be

Het vormen van scholengemeenschappen wordt gestimuleerd door het ministerie van onderwijs. In navolging van het secundair onderwijs waar vroeger reeds scholengemeenschappen gevormd werden, is men ervan overtuigd dat samenwerking van scholen op organisatorisch en pedagogisch vlak een positieve bijdrage kan leveren tot de ontwikkeling van de scholen. 
Geen enkele school werd verplicht in een scholengemeenschap te stappen.
Scholen die instapten kregen wel een beperkt aantal lestijden extra.

Schoolbestuur

Het schoolbestuur (of inrichtende macht) is het officiële beleidsorgaan van de school. Het benoemt het personeel, stelt de directeur aan, keurt de jaarrekeniningen goed, is verantwoordelijk voor het financieel beheer, neemt verantwoordelijkheid bij mogelijke conflicten, ... Kortom het schoolbestuur staat, in nauwe samenspraak met de directeur, in voor het beleid van de school. Ons schoolbestuur is overkoepelend voor de vrije basisscholen van de scholengemeenschap.

vzw Basisonderwijs Zeebries

Leden van het schoolbestuur:
Peter Vanmaeckelberghe (voorzitter), Willy Vercruysse (secretaris), Wim Vermeire (bestuurslid), Chris Jodts (bestuurslid), Bart Neyrinck (bestuurslid), Rita Struys (bestuurslid)

LOC (Lokaal OnderhandelingsComité)


In het LOC onderhandelen bestuur en vertegenwoordigers van het personeel over personeelsaangelegenheden zoals:

 

  • Het arbeidsreglement
  • De algemene principes van het personeelsbeleid
  • De regeling van de arbeidstijd
  • De prestatieregeling
  • De maatregelen van inwendige orde 


De conclusies van een onderhandeling worden vermeld in een protocol. Als in het LOC een eenparig akkoord wordt gesloten, kan het bestuur achteraf geen beslissing nemen die van dat akkoord afwijkt.


Leden van het LOC:

Vanuit het schoolbestuur : Peter Vanmaeckelberghe
Vanuit het LAC : Hugo Ollieuz, Ria Huys


Leerkrachten :  Johan Vergaerde,Stefanie Vandecasteele, Astrid Mylle
Permanent adviseur : directeur Alexandra Vercruysse  

Schoolraad


De schoolraad is een formeel participatieorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel, het schoolbestuur en de lokale gemeenschap. De schoolraad geeft advies aan het schoolbestuur, de directeur en het schoolteam over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:
 

  • Het schoolreglement
  • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
  • Welzijn en veiligheid op de school
  • Infrastructuurwerken
  • Het schoolwerkplan

 

Leden van de schoolraad (2021 - 2025):

Directeur: Alexandra Vercruysse 
Personeel: Johan Vergaerde, Sofie Baert
Ouders: Stefanie Pintelon, Pascale Sibiet, Koenraad Verduyn
Lokale gemeenschap: Annik Soete, Veerle Delember

SINT-LODEWIJKSSCHOOL
Guido Gezellestraat 19
8400 OostendeMain Logo Lodo