Zorgverloop

Ons zorgbeleid kadert in een zorgcontinuüm met tal van zorgacties.

We willen elk kind geven waar het nood aan heeft binnen de mogelijkheden van de school. We vertrekken steeds vanuit de onderwijsbehoeften en talenten van het kind. 
Deze zorg gebeurt via differentiatie in de klas, remediëring, intern overleg (MDO - Multidisciplinair overleg) en overleg met externe partners. Een goed uitgewerkt  leerlingvolgsysteem zorgt voor de nodige aandacht voor leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen.
De klasleerkracht is de spilfiguur in de zorg voor elk kind van de klas. Daarbij wordt de ouder, als eerste opvoeder, nauw betrokken bij het hele zorggebeuren.
Een open communicatie tussen ouders, de directeur, de zorgcoördinator, de zorgleerkrachten en de klasleerkrachten vinden wij belangrijk.
Een team van het CLB ondersteunt deze zorgwerking op school. Mevr Banafsheh Bashar is onze contactpersoon.

Zo helpen we samen onze kinderen groeien voor morgen!

 

Brede basiszorg (fase 0)

Om tegemoet te komen aan het recht van elk kind om zich te ontplooien met aandacht voor mogelijkheden, talenten en specifieke onderwijsbehoeften organiseert de school een goed gestructureerde brede basiszorg.
Kwaliteitsvol onderwijs  realiseren we door een veilige en krachtige leeromgeving te creëren. Een belangrijke pijler hierbij is differentiatie. We kiezen als basisoptie het BHV-model. Dit model is gebaseerd op een sterk instructiemoment, herhalende instructie en verdieping.
Differentiëren is dus noodzakelijk. Het differentiatieaanbod dat eigen is aan de methodes wordt verwerkt in de lessen. De leerkracht volgt alle leerlingen op, observeert de attitudes, de cognitieve prestaties en heeft aandacht voor betrokkenheid en welbevinden. Bijhouden van punten, analyse van toetsen en observaties zijn voor de leerkracht een bron om zijn klaspraktijk te evalueren en bij te sturen.

 

Verhoogde zorg ( fase 1)

Om ons streven naar maximale  ontplooiing en leerwinst van elk kind te bereiken, zijn voor sommige leerlingen (door omstandigheden zoals leer en of ontwikkelingsstoornissen, leervoorsprong,… ) aangepaste maatregelen noodzakelijk. In sterk overleg met de ouders, de leerkracht, het zorgteam, het CLB en eventuele externe hulpverlening, wordt een individueel zorgtraject doorlopen. Aangepaste maatregelen en afspraken worden gegoten in een plan van ‘redelijke aanpassingen’. Dit plan wordt ondertekend door de ouders en regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

 

Uitbreiding van zorg ( fase 2)

Voor sommige leerlingen volstaat deze verhoogde zorg niet. In samenspraak met ouders roepen we de expertise van het CLB in. Via het MDO begeleidt het CLB heel actief de ouders en de school in een traject naar gepaste individuele hulp. 

 

Individueel aangepast curriculum (IAC) ( fase 3)

Ondanks een aangepast zorgtraject met de gepaste hulp is het voor bepaalde leerlingen noodzakelijk dat we overgaan naar een individuele leerlijn. Dit houdt in dat een leerling aangepaste leerstof krijgt en op het einde van de lagere school geen getuigenschrift behaalt. Of in andere gevallen is er een overstap naar aangepast onderwijs nodig. Het CLB en de school begeleiden ouders en leerling bij deze overstap. 

SINT-LODEWIJKSSCHOOL
Guido Gezellestraat 19
8400 OostendeMain Logo Lodo